Pilates

O cvičení

Pilates je cvičební metoda, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století. Je při ní kladen důraz na uvědomování si vlastního těla a umění pracovat s řízenými pohyby. Pilates zlepšuje flexibilitu, svalovou sílu a rozvíjí kontrolu a vytrvalost celého těla. Vychází z osmi základních principů, kterými jsou koncentrace, dech, centrum, kontrola, preciznost, plynulost, izolace a rutina. Centrum, nazývané též jako „power house“, se nachází v oblasti pánve a dolní části břicha. Toto centrum je považováno za klíč ke stabilitě. Každý cvik v Pilates začíná jeho zapojením a veškeré další pohyby vycházejí z tohoto pevného středu těla. Pilates je vhodné pro všechny bez rozdílů pohlaví, věku a zdravotního omezení a možností.

  • Aktivní relaxace
  • Ladnost pohybu
  • Pozitivní vliv na tělo i mysl

Rozvrh

PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
07.00 - 08.00 Pilates
uzavřený kurz
07.45 - 09.00
Bc. Tereza Štveráková
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates16.00 - 17.00
Bc. Tereza Štveráková
Klikněte na lekci pro zobrazení dalších informací

Středa

PONDěLí ÚTERý STřEDA ČTVRTEK PáTEK SOBOTA NEDěLE
07.00 - 08.00 Pilates
uzavřený kurz
07.45 - 09.00
Bc. Tereza Štveráková
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates16.00 - 17.00
Bc. Tereza Štveráková
Klikněte na lekci pro zobrazení dalších informací

Středa